Creataal

Met wat ver­se mor­tel en twee liter kof­fie ont­wierp ik het logo (en een fly­er) voor Cre­a­taal, een pro­ject van de sym­pa­thie­ke lui van Vor­ming­plus Oost-Brabant. Samen met een aan­tal NT‑2 orga­ni­sa­ties en Wisper wil Vor­ming­plus actief cre­a­tie­ve cur­sus­sen promoten…