Tagged: natuur

Oh boom

Oh boom uw broer is dood. Of mis­schien is het uw zuster. Als het niet de bliksem was, dan wel zo’n gele bull­dozer. Of hoe heten die machines. Gij kunt daar niks aan doen. Oh boom kijk daar in de verte.…

Het journaal

Ik vind het het VRT-Journaal stom. Ja ik weet het dat is zo ongeveer het­zelfde als zeggen dat ge per ongeluk in een hon­dedrol stappen stom vindt want wie vindt dat nu niet stom maar soit. Ik ben net terug…

Camou­flage

Het is allemaal niet zo erg, kinders. Het zal wel mee­vallen met dat doem­denken van jullie. Okee, okee, het aantal weten­schappers dat jullie mening van fun­da­menten voorziet is gigan­tisch groot, maar ga nu maar weer gauw aan jullie leer­plicht voldoen want anders krijg je straf. 

Gezwam

Niemand woont graag in vochtige stin­kende krochten vol afval, behalve de pad­den­stoel. En dan nu een ogen­schijnlijk lukrake metafoor.

Welkom in het Vorsdonkbos

Het Vors­donkbos

Ik zei goeiedag en hij zei ZIE MAAR DAT GE U VAN ONDER TOT BOVEN INSMEERT WANT ZE VRETEN U HELEMAAL OP DAAR IN HET BOS en ik zei okee okee okee meneer gij heet zeker Capslock?

Koninginnenpage

Koningin

Vandaag mocht er een vinkje bij een bij­zonder exem­plaar. De flad­de­rende Fabiola, de Maxima van de vlindertuin.

Bloemekes

Vroegte

Op zon­dag­ochtend gingen we in alle vroegte naar het veld om groenten en bloe­mekes te plukken. Wat zon­dag­och­tenden betreft, ben ik niet zo van de vroegte. Maar het dreigde wederom honderd graden te worden, dus dan kun je maar beter…

Vlieland

Een Vlaming op Vlieland

Er werden gedichten in het zand gereden en dat had iets te maken met J. Slau­erhoff, die omwille van zijn astma elk jaar een tijd op Vlieland door­bracht. Ik las op Vlieland de Wikipedia-pagina van J. Slau­erhoff, en dat moet ge ook een keer doen als ge denkt dat uw leven kut is en dat ge altijd ziek zijt.

Xenomorph XX121. Begint het al te kriebelen?

Rück­sichtslos

En wat gebeurt er met mij als ik klusjes moet doen die ik stom vind? Ga ik dan moeilijk doen? Ga ik zeuren? Ga ik dan jam­merend achter een struik op mijn pruillip zitten kauwen? Nee hoor, niets van dat alles. Als ik klusjes moet doen die ik niet fijn vind, dan wordt de rück­sichtslose hout­hakker in mij wakker.

Uche uche

Ik telde auto’s en nu heb ik een plan

Het tellen was soms zenuw­slopend. Mijn ervaring met com­pu­ter­spel­letjes kwam goed van pas, want er waren veel momenten dat er meerdere voer­tuig­ca­te­go­rieën tege­lij­kertijd pas­seerden, en mijn duim moest behoorlijk mul­ti­tasken op mijn telefoon. Enkele voet­gangers moesten over voor­bij­rol­lende olie­vaten springen. Even meende ik in de verte Donkey Kong te ont­waren. “Ik reken wel op een high­score,” merkte de huismuze op nadat ze mij een half uur lang had zien klikken en kreunen.