My Music Talks

Ik ont­wierp een logootje voor My Music Talks, één van de tal­rij­ke vro­lij­ke pro­jec­ten van Jeugd­dienst Glo­be­link. Met My Music Talks gaat Glo­be­link op zoek naar de bete­ke­nis van muziek voor jon­ge­ren, zowel hier als in de rest van de…