Mor­moon­spiegel

Los van alle reli­gieuze argu­menten die de man han­teert om zijn levens­stijl goed te praten, is het voor hem natuurlijk elke nacht bonky-party.