Tagged: moment

Het einde

Enke­le secon­den lang voel­de ik me ook bij mijn piet­je geno­men, tot­dat het tot me door­drong. Zo moet het zijn. Zo moet het god­ver­dom­me eindigen.

I’m at your house

Aan de ande­re kant van de lijn klinkt – oh hel en ver­doe­me­nis – de stem van de meneer met het ble­ke gezicht.

Kobayashi

En dan lang­zaam, heel lang­zaam, kom je tot het besef dat hij je bij je piet­je heeft.

Kong

Maar hij wordt gauw klei­ner. Dat gaat zo als het vogel­per­spec­tief je par­ten speelt.