Tagged: migratie

Niet mijn premier

Niet mijn premier

Beste Jan Jambon,  Het is mis­schien wat vroeg, maar ik zou me graag alvast willen inschrijven voor het nieuwe inbur­ge­ringstraject waarover ge het hebt in uw kakel­verse inte­gra­tienota. Ik krijg namelijk steeds vaker het gevoel dat ik hier niet thuishoor…

Kras 2017-2018: Migratie

Migratie

Ook dit jaar mocht ik de Krasmap van Jeugd­dienst Glo­belink weer onder handen nemen. Ik trok een blik verse pion­nekes open en ging aan de slag. De Krasmap is het cen­trale hulp­middel dat gebruikt wordt tijdens debatten en acti­vi­teiten binnen…