Tagged: melancholie

Caravaggio's Narcissus

Stront

Jean-Marie is in zeke­re zin de heden­daag­se ver­per­soon­lij­king van Nar­cis­sus, die aan het eind van zijn leven hele­maal weg­kwijn­de omdat hij het niet aan­kon dat de regen­drup­pels die in het water vie­len zijn prach­ti­ge spie­gel­beeld verneukten.

Als ik twijfel, zult gij mij strelen

Gij zult naar de bak­ker gaan om een lang grijs gesne­den, vier boter­koe­ken met rozij­nen, een stok­brood, twee eclair­kes, zes wit­te pisto­lees en even­veel sand­wi­chen. Gij zult afre­ke­nen met een brief­ke van vijf­tig ofschoon ge klein­geld genoeg hebt.

Koffie

En ge wordt wakker

En ge zoekt u ne stiel
En ge zoekt nog ne stiel
Ge zoekt u in totaal twaalf stielen
En ge leest ergens een spreek­woord over twaalf stie­len en der­tien ongelukken
En ge denkt wat een flau­we zever
Ik heb zeker al hon­derd­der­tien onge­luk­ken gehad
En ge krijgt nog een ongeluk

Liefste (028)

Deze keer deed ik het met ruim­te­pen­del, sau­da­de en des­poot­je.

De man die geen / Wij zijn allemaal

Terug aan zijn bureau kreeg hij tele­foon van dezelf­de dame die vroeg of hij het gevraag­de al had kun­nen opzoe­ken en dat ze al een tijd­je op een tele­foon­tje van hem zat te wach­ten en dat het na drie dagen toch wel tijd begon te worden.

Introsp

… toen hij de grond raak­te, viel hij met de ach­ter­kant van zijn hoofd op de rand van een stoep en zijn sche­del barst­te op fil­mi­sche wij­ze uit elkaar. het was vreemd om vanop de trein geen geluid te horen, want afgaand op wat ik zag, moet het vre­se­lijk geklon­ken hebben.

Zetelwinter

Naast de glas­bak, de kus­sens wan­or­de­lijk ten gron­de gestort, tus­sen oud papier en blikjes.

Zetelherfst

Ik had een zetel. Op dit moment van schrij­ven had ik een zetel. Twee dagen gele­den heb ik een zetel, maar nu had ik er één.

Verhuizen

Hoe hard je ook pro­beert, het heden kan je niet koesteren…

The quest for The White Lodge (6)

Hier in New York – de kers op de taart van deze trip – ein­de­lijk de tijd en de rust gevon­den om het even over vori­ge week te hebben.

Koters

Sinds eni­ge tijd zit ik met een niet meer te ont­ken­nen kin­der­wens. Ik wil vader worden.