Tagged: meisjes

Mei 2012 (3)

2011

Dit jaar zul­len Les­lie Niel­sen, Den­nis Hop­per, Clau­de Cha­brol, Bob­be­jaan Schoe­pen, Jan Wau­ters, Hans Van Mier­lo, Non­kel Bob, J.D. Salin­ger, Sugar Lee Hoo­per, Solo­mon Bur­ke, Gre­go­ry Isaacs, Theo Albrecht en Har­ry Mulisch twaalf maan­den lang dan­sen op het graf van Michael Jack­son om te ver­hin­de­ren dat hij er ooit weer uit komt.

En u? (008)

Kan je van meis­jes zeg­gen dat ze door je hoofd spoken?

Benenwerk

Zelfs al had je een in motor­olie gedrenk­te zon­ne­bril op en een bivak­muts tot onder je oksels, dan nog zou het staats­ge­vaar­lij­ke roze je als een sneeuw­bal met doel­zoek­kop getrof­fen hebben.

Plens

Dus ik dacht: ik stap vrien­de­lijk de straat op, dan kan zij lek­ker in de zon blij­ven staan.

Kort

Soms zou ik voor zo’n paar benen alles wil­len opgeven