Tagged: map

Kras 2015-16: Work for life

Work for life

Ook dit jaar mocht ik de vorm­geving en illu­straties ver­zorgen van de Krasmap van Jeugd­dienst Glo­belink. De Krasmap is het cen­trale hulp­middel dat gebruikt wordt tijdens debatten en acti­vi­teiten binnen het Kras-project, een discussie- en rol­lenspel voor jon­geren uit de…

Kras 2014-15: Globalisering

Te koop: de wereld

Ik ont­wierp voor Jeugd­dienst Glo­belink de cover en het bin­nenwerk van de nieuwe Krasmap. De Krasmap is het cen­trale hulp­middel dat gebruikt wordt tijdens debatten en acti­vi­teiten binnen het Kras-project, een discussie- en rol­lenspel voor jon­geren uit de derde graad…