MAKS!

Het maandblad MAKS! (evenals Klasse een uitgave van het Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming) richt zich op scho­lieren van de derde graad van het mid­delbaar onderwijs. Actuele onder­werpen in een hip en heden­daags jasje. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Ministerie…