Gerard A.P. Terschelling

Als ado­lescent werd Ter­schelling steeds excen­trieker. Zo ging hij vaak ’s zondags rond een uur of zes in de ochtend op het Onze-Lieve-Vrouweplein in Maas­tricht luid­keels auto­bi­o­gra­fische gedichten scanderen.