Tagged: Maanzands

Geen klok.

Geen klok

Jaren geleden knut­selde ik geen klok in elkaar. Omdat ik niet wilde weten hoe laat het was. En omdat ik niks nodig had om aan de muur te hangen. Vandaag ont­dekte ik dat die klok nog steeds niet te koop…

Week van de diversiteit

Diver­siteit!

Het belang­rijkste kenmerk van de scheld­ka­bou­ter­ziekte – en dat ver­klaart meteen ook de evo­lutie van het taal­ge­bruik in de dorpen die wij onder­zochten – is een oncon­tro­leerbare drang om te schelden – vaak in totaal onver­staanbare bewor­mi­dormi propeloef.

Ondicht

Een rock­groep is geen kwan­selduif but I love drum and bass

Sym­fonie voor Miranda

Miranda stond aan het fornuis en roerde in de soep. Dikke smeuïge groen­tesoep met alleen maar verse dingen erin. Miranda beeldde zich in dat het regenwoud vast ook heel smeuïg was, met alleen maar verse dingen erin.

Wie dit leest is zot

Er is een vierus op Internet via e‑mails. Nooit open doen als u niet weet of ziet van wie het komt .….… Lees verder !!!!!!!!!!!! Iemand anders op het Internet neemt jouw naam en password over en vraagt om een biertje.

Requiem voor een ingekort leven

Harry stond met z’n armen gespreid aan de dakrand en keek naar beneden. Zes­en­veertig ver­die­pingen lager wemelde een minuscule menigte als over­werkte mieren door de straat.

Fruit

Jantje zag eens pruimen hangen (Yuri Maanzand Remix)