Nog gedichtendag

Naar men zegt is het gedich­ten­dag Ik weet niet pre­cies wat dat bete­kent Maar ik denk dat ik dan dich­ten mag Ech­ter. Ik ben soms te lui voor woor­den En ook nog­al vlug con­tent Ik ben al blij als het van…