Mijn vriend Lama (2)

Het con­cept van het pro­gram­ma wordt momen­teel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­ken­de vla­ming op kor­te tijd een lite­rair genie te maken.