Tagged: liefde

Lieve Dries

Ik zie u paal­dansen tegen de schandpaal. Ik zie hoe ge een loopke neemt met de wer­ke­lijkheid, hoe ge min­der­heden schof­feert, hoe ge glashard alles ontkent, en hoe ge staat te glunderen.

Dutske toch

Dutske toch

Er kan niet genoeg vrede in de wereld zijn. En liefde. En tederheid. En troost en ooh ja nog nog! Bij deze lever ik mijn bij­drage aan een mooier leven voor iedereen in de vorm van een euh papieren scheurding…

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruch­teloos gesmacht

Tussen haakskes. Ik foto­gra­feerde de bal­lonnen tijdens Ithaka 21. Het bleken de res­tanten van een werk van Laurens Mariën.

13 jaar Sprekende Ezels, Arenberg (Foto © Serge Meeter)

Kut­zeugma

Als liefde een zeugma is Dan zijt gij de aller­liefste maar ook niet van gis­teren omdat ge mij hebt weten te vinden En ge zegt zot tegen mij Niemand weet wat een zeugma is Niemand kent dat woord Iedereen gaat aan varkens…

Dat is wat ge zijt

Bange mensen ver­geten het alfabet. Hele hele bange mensen denken dat het alfabet 153 letters heeft. Dat is prak­tisch onmo­gelijk natuurlijk, maar wat wilt ge?