Tagged: Leuven

Groente‑, fruit- en tuinbandiet

Hier bij ons in de buurt gaat het als volgt. Als ge nog een oude bana­ne­schil hebt liggen, of er staat iets in de koelkast dat niet meer goed is, of ge wilt van de over­schot van uwe knol­selder af, dan flikkert ge dat in de GFT-container. Die con­tainer wordt dan om de veertien dagen door de stads­diensten geleegd. Ge kent dat systeem, dat gaat bij u in de buurt mis­schien wel exact hetzelfde.

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Ik schreef – op vraag van Anneke de Bundel – een artikel voor Nomad & Vil­lager, een vro­lijke site vol prachtige reis­re­por­tages. Mijn opdracht was om een per­soonlijk maar prik­kelend pamflet te schrijven over mijn thuisstad. Ik wijk graag af van…

Maart 2013

Maart 2013: Clint Eastwood

Er waren werk­zaam­heden aan de gang. Op het moment van schrijven zijn die nog steeds bezig, maar toen waren er plots werken aan de gang. Midden in de werk­zaam­heden werd er een roestige ruim­te­capsule opge­graven. Dat ding was de volgende…

Week van de diversiteit

Diver­siteit!

Het belang­rijkste kenmerk van de scheld­ka­bou­ter­ziekte – en dat ver­klaart meteen ook de evo­lutie van het taal­ge­bruik in de dorpen die wij onder­zochten – is een oncon­tro­leerbare drang om te schelden – vaak in totaal onver­staanbare bewor­mi­dormi propeloef.

Ik zal het vinden (004)

Ten negende vind ik dat hele hoofd­doe­ken­debat een beetje… nee wacht. Ik ga daar eerst nog wat over nadenken, en dan schrijf ik gauw een essay.

Ik zal het vinden (003)

Ten zesde vind ik dat Jack nooit naar Nina had moeten luis­teren. Dan moest hij zich nu geen nieuw lief gaan zoeken. 

Mijn vriend

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Kan­di­daten mogen zich melden in het reactieluik.
Of kom op maandag 21 april gewoon naar De Spre­kende Ezels in Leuven.

Trouwens

Eerste Spre­kende Ezels: maandag 15 oktober om 20u30 aan de Molens van Ors­hoven (Sta­pel­huis­straat 15 3000 Leuven). Inkom Gratis!