Tagged: kus

De Kus (Gustav Klimt)

The history of kissing, part seven: De finale

Het was een frisse voor­jaars­avond en ik pikte haar op van het station. De eer­lijkheid gebiedt me te melden dat ik in mijn hoofd het kussen al had geoefend. Voor het geval het daar al zou gebeuren. Op het perron…

Mag ik u kussen?

Mag ik u kussen?

A: Mag ik u kussen? B: Wacht. Nog efkes. A: Oh. Okee. A: Mag ik al? B: Nee wacht. Pas als het stopt met regenen. A: Ah. Bon. A: Zeg euh. B: Ja? A: Het regent helemaal niet. B: Weet ik. A: En toch moet ik wachten?…

The Kiss van Edvard Munch

The history of kissing, part six: De honger

Het was een win­derige win­ter­avond en we hadden het over de ondraag­lijke lichtheid van het bestaan. Niet over het boek, maar over de – gro­ten­deels zelf ver­zonnen – welt­schmerz die we als jonge der­tigers over ons uit­ge­stort kregen. Onze door…

Dat is wat ge zijt

Bange mensen ver­geten het alfabet. Hele hele bange mensen denken dat het alfabet 153 letters heeft. Dat is prak­tisch onmo­gelijk natuurlijk, maar wat wilt ge?

Eendags-beschermengel

Ik droomde afge­lopen nacht over een zoen. Ik werd indringend gekust door het meisje van (één van) mijn dromen.

Marion

Marion stond voor de spiegel. Er zat een vreemde asym­metrie in haar lijf. Het begon in haar tenen en ein­digde in haar hoofd. De dikke teen van haar lin­kervoet was groter dan de rechter. Haar lin­kerknie stond een mil­li­meter lager dan haar rech­terknie, wat haar hevige pijnen bezorgde als ze lang wandelde.