Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Wel, ik vind dat er niet goed is nage­dacht over dat spel. Poo­len heeft drin­gend een upgra­de nodig. Ge weet hoe een pool­ta­fel eruit­ziet, he?