Ettertjes

In de kleu­terklas waren er altijd wel ettertjes. Slecht opge­voede, schreeu­wende klas­ge­nootjes die nooit luis­terden en min­stens één keer per dag iets sub­ver­siefs deden, al dan niet aan­ge­wakkerd door de nega­tieve aan­dacht van een strenge kleu­terjuf. Zolang ik er als…