Tags: kent-ge-dat?

De waarheid over Geert Hoste

En dat ge plot­se­ling bang wordt dat er nog momen­ten zul­len komen waar­bij ge aan de onbe­dwing­ba­re drang zult toe­ge­ven om uw leu­ter ergens op te leggen?

Kent ge dat?

En dat ge dan opeens denkt van mil­jaar­de ik moet de flik­ken bel­len?