Herfstwesp

De in wal­men van musk over­le­den taran­tu­la had waar­schijn­lijk een para­graaf in zijn tes­ta­ment staan dat zijn afstam­me­lin­gen opriep tot mee­do­gen­lo­ze wraakacties.