Tags: kaka

De waarheid over Geert Hoste

En dat ge plot­se­ling bang wordt dat er nog momen­ten zul­len komen waar­bij ge aan de onbe­dwing­ba­re drang zult toe­ge­ven om uw leu­ter ergens op te leggen?

Pipikakastront

Even dacht ik: Als ik er nu ook nog in slaag om mijn over­ge­ble­ven maag­in­houd kok­hal­zend in de doos te plem­pen, dan heb ik alle belang­rij­ke lichaams­voch­ten gehad.

Maar een drol blijft stinken

Vele men­sen zul­len den­ken dat ik in weel­de ben opge­groeid en dat was ook zo. Paris ‘Pijp­mond­je’ Hil­ton – bekend van aller­han­de olij­ke home-video’s die vrij­e­lijk over het www cir­cu­le­ren – brengt haar memoi­res uit.