Tagged: kabouters

Week van de diversiteit

Diver­siteit!

Het belang­rijkste kenmerk van de scheld­ka­bou­ter­ziekte – en dat ver­klaart meteen ook de evo­lutie van het taal­ge­bruik in de dorpen die wij onder­zochten – is een oncon­tro­leerbare drang om te schelden – vaak in totaal onver­staanbare bewor­mi­dormi propeloef.

Trouwens

Eerste Spre­kende Ezels: maandag 15 oktober om 20u30 aan de Molens van Ors­hoven (Sta­pel­huis­straat 15 3000 Leuven). Inkom Gratis!

Boek mij!

Op dit moment heb ik ongeveer 15 minuten the­a­trale waanzin in de etalage. Poë­tisch onver­ant­woord kabou­termar­telen. Gevoelige en emo­ti­oneel diep­gaande slij­merij. Een manifest tot het res­pec­teren van han­sap­loffie poepgat. Een verhaal.

Gerard A.P. Terschelling

Als ado­lescent werd Ter­schelling steeds excen­trieker. Zo ging hij vaak ’s zondags rond een uur of zes in de ochtend op het Onze-Lieve-Vrouweplein in Maas­tricht luid­keels auto­bi­o­gra­fische gedichten scanderen.

De hand van Roel

Roel is een kabouter van een jaar of veertig die sinds zijn zes­tiende ajuinen en bieslook kweekt.

Alleen

Het is zo ont­zettend warm dat er stoom van mijn wangen opstijgt telkens ik een traan pleng…