Tagged: jeugdwerk

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Over enke­le weken ein­digt mijn deel­tijd­se car­ri­è­re bij Koning Kevin. Wij gaan in lief­de uit elkaar, laat dat dui­de­lijk wezen. Meer dan drie jaar heb ik met veel ple­zier in het gele kas­teel in Kessel-Lo gewerkt, omringd door vro­lij­ke en…