Tagged: jean-marie-dedecker

The Neverending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had?

Yuri’s verkiezingswijzer

U ziet door de bomen het bos niet meer. U vindt Guy Ver­hof­stadt een lek­ker ding maar u denkt dat Jean-Marie Dedec­ker snel­ler voor uw char­mes zal val­len. U twij­felt tus­sen de par­tij van Jean-Pierre van Ros­sem en de zon­dags­mis. U stem­de vori­ge keer op de SP.A maar uw kleu­ren­con­su­len­te raadt u brui­ne tin­ten aan. U weet kort­om nog niet op wie u zon­dag eerst­ko­men­de uw stem zal uit­bren­gen. Dat is geen futiel probleem.