Otters

Dat doet er toch niet toe, maat. Ge kunt toch ook niet alles in beeld bren­gen. Sebiet gaat ge nog zeg­gen dat Jack nooit moet gaan schijten.