Veranderwijs.nu

Ik ont­wierp een logo voor Veranderwijs.nu, een inno­va­tie­project rond onderwijs, ont­wikkeld door de Koning Bou­de­wijn­stichting en een stuur­groep met expertise in onderwijs en inno­vatie*. Ver­an­derwijs wil ‘ver­nieu­wingen in het onderwijs aan­moe­digen en ver­snellen en zo onze kin­deren en jon­geren beter…