De de

In eer­ste instan­tie leek het of de minis­ter wat moest stot­te­ren, maar uit­ein­de­lijk ver­stond nie­mand nog iets van de woordenbrij.