Tagged: herinnering

Een drievaksbaan in de mist

Dood

Mijn leven ging verder, ik belde mijn ouders, ik appte mijn zussen, vrienden gaven duimpjes aan foto’s. Alles was rustig, maar ik wan­kelde. Er werd iets aan mij toe­ge­voegd, iets van een ondraag­lijke lichtheid.
En ik moest aan Bram Ver­meulen denken.

Ik vind zwerfvuil stom

Zwerfvuil

Ik vind zwerfvuil stom. Als ik ergens zo’n stapel dicht­ge­knoopte zakken en een ver­geelde matras in het struweel zie liggen, dan wou ik dat ik voor prive-detective had gestu­deerd. Ik zou de eigenaar van dat zwerfvuil opsporen middels zorg­vuldig onderzoek…

Scheel

Ik her­inner me iets uit mijn jeugd. Ik vermeld bij voorbaat reeds dat het een erg vage her­in­nering is die met haken en ogen aan elkaar hangt, maar de afwik­keling van gebeur­te­nissen en de ver­plet­te­rende invloed daarvan op mijn persoon hebben zich nooit op de ach­ter­grond laten dringen in de drukke ach­ter­kamer van wat is geweest.

Opruimen (2)

Hoe ruim je jezelf op? Één voor­waarde om über­haupt te kunnen opruimen, is rommel. Wie geen rommel heeft in zijn hoofd, hoeft daar ook niet op te ruimen. Maar tege­lij­kertijd: wie geen rommel heeft in zijn hoofd, bestaat niet.