Tom Waits, 13–11-04

Voor iedereen die geen ticket kon bemach­tigen voor het optreden van Tom Waits in de Bourla op 13 november eerst­ko­mende (of er niet eens eentje wilde omdat ze zo pok­dalig duur zijn), hier volgt – vers vanuit de toe­komst – de aller­eerste recensie van het optreden: