Tagged: heks

De hand van Susan

Susan stu­deert micro­bi­o­logie maar heeft erg veel moeite om de richting af te maken omdat ze niet met een micro­scoop overweg kan.

Sprook (1)

Ik hoorde dui­delijk iemand traag schui­felend opstaan en voet­stappen kwamen tergend langzaam maar onzichtbaar in mijn richting.