Een mees in mijn kruin

Vandaag schonk ik mijn lichaam aan de weten­schap. Dat wil zeggen: een klein deel van mijn lichaam. En met weten­schap bedoel ik het lokale veld­on­derzoek dat de huismuze en ikzelve in het voorjaar uit­voeren in eigen tuin. Oftewel: wij staren…