Tags: grafisch design

Zijt gij een paard?

Een hit­parade

Tijd voor een lijstje. Volgens mijn sta­tis­tie­ken­teller waren dit in 2012 de popu­lairste berichten op wannesdaemen.com: 10. 21 december 2012 De avon­turen van boer Gerolf en zijn vrouw Maya. En eigenlijk het enige stukske echte lite­ratuur in deze vol­strekt betekenisloze…

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Aan zijne majesteit Koning Kevin

Over enkele weken eindigt mijn deel­tijdse car­rière bij Koning Kevin. Wij gaan in liefde uit elkaar, laat dat dui­delijk wezen. Meer dan drie jaar heb ik met veel plezier in het gele kasteel in Kessel-Lo gewerkt, omringd door vro­lijke en…

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jonge, suc­ces­volle vrouwen afkomstig uit ver­schil­lende vak­ge­bieden. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­gorie bloggers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Geen klok.

Geen klok

Jaren geleden knut­selde ik geen klok in elkaar. Omdat ik niet wilde weten hoe laat het was. En omdat ik niks nodig had om aan de muur te hangen. Vandaag ont­dekte ik dat die klok nog steeds niet te koop…

Recht

Recht

Gra­fisch expe­ri­mentje als klein protest tegen de Bel­gische stem­plicht, naar mijn bescheiden mening een pre­his­to­rische ano­malie. (Ach­ter­grond © Thomas Fisher Rare Book Library)

Wat van iedereen is...

Wat van iedereen is

Iets wat van iedereen is, is niets waard”, beweerde Bart De Wever in de aanloop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen van 14 oktober 2012. Hij draait hiermee de Ant­werpse slogan ’t Stad is van iedereen op – ahum – cre­a­tieve wijze om.…