Tags: grafisch design

Zomaar drie boeken

Ik ont­wierp zomaar drie boek­covers. Onge­vraagd. Omdat ik daar zin in had. En omdat Jane Austen het mij niet meer kan vragen.  Eerst Con­fucius. Volgens wiki­pedia was dat een hele slimme meneer, maar ik kende hem niet. Wel dacht ik:…

All my friends are musicians

All my friends are musicians

Ik ga al mijn vrienden vorm­geven. Dat wil zeggen: al mijn facebook­vrienden. Daar zitten een hele hoop rare vogels tussen die ik van haar noch pluim ken, maar toch zijn we blijkbaar vrienden. Bovendien zijn jullie – mijn facebookbuddies –…

Over tekstuitlijning

Een bespie­geling over tekstuitlijning

Er bestaan geen gouden regels voor het uit­lijnen van tekst. Links, rechts, gecen­treerd, vol­ledig uit­ge­lijnd, het is een keuze die afhan­kelijk is van een hele hoop fac­toren die natuurlijk nooit het­zelfde zijn. In die zin ver­schilt gra­fische vorm­geving niet veel…

Zijt gij een paard?

Een hit­parade

Tijd voor een lijstje. Volgens mijn sta­tis­tie­ken­teller waren dit in 2012 de popu­lairste berichten op wannesdaemen.com: 10. 21 december 2012 De avon­turen van boer Gerolf en zijn vrouw Maya. En eigenlijk het enige stukske echte lite­ratuur in deze vol­strekt betekenisloze…