Tags: gedichtendag

Gedichtendag

Nog gedichtendag

Naar men zegt is het gedich­ten­dag Ik weet niet pre­cies wat dat bete­kent Maar ik denk dat ik dan dich­ten mag Ech­ter. Ik ben soms te lui voor woor­den En ook nog­al vlug con­tent Ik ben al blij als het van…

Gedichtendag

Gedichtendag

Naar men zegt is het gedich­ten­dag Ik zou wel wil­len mee­doen Maar ik zit met 4 Non Blon­des in mijn kop En dat is onge­veer het­zelf­de als Rus­tig een fiets­tocht­je wil­len doen Met Astrid Bry­an achterop