Tagged: gedicht

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruch­teloos gesmacht

Tussen haakskes. Ik foto­gra­feerde de bal­lonnen tijdens Ithaka 21. Het bleken de res­tanten van een werk van Laurens Mariën.

Een eerste lading angst

Een eerste lading angst

Vijf vro­lijke gedichtjes voor Ingrid, Rutger, Frommel, San en Joost. Zij waren zo eerlijk mij hun angsten toe te vertrouwen.

En ik vecht en ik vecht en ik vlieg

Superman

Kijk, lief
Ik ben Superman
Ik vecht en ik vecht en ik vlieg

Geeuw

1000 Reac­tions can’t be wrong

Het expe­riment, zij het dubieus van inslag en behept met een twij­fel­achtige maat­schap­pe­lijke rele­vantie, was geslaagd. Ik beloofde u een verslag.