En u? (004)

Wel­ke per­soon­lij­ke frus­tra­tie is u het meest genegen?