Tags: fotografie

In the Quietest Moments

In the quietest moments

Affi­che en post­kaart voor de foto­ten­toon­stel­ling In the qui­e­test moments in CC Eke­ren. De prach­ti­ge foto is gemaakt door Caro­le Van der Voort en Katrin Daems.

De foto van het jaar. (© Reuters)

De foto van het jaar

Ik heb iets schoons voor u. Dins­dag­avond gaf mon­seig­neur André Léo­nard (dat is die meneer die al jaren­lang denkt dat car­na­val het hele jaar duurt) in Brus­sel een lezing. Over blas­fe­mie. Dat laat­ste is niet zo belang­rijk, maar het bleek uiteindelijk…