Logo & baseline imagazine

Ik ont­wierp een nieuw logo en base­li­ne voor finan­ci­eel tijd­schrift ima­ga­zi­ne. In opdracht van Financelab.