Tags: Filip-Dewinter

Yuri’s verkiezingswijzer

U ziet door de bomen het bos niet meer. U vindt Guy Ver­hof­stadt een lek­ker ding maar u denkt dat Jean-Marie Dedec­ker snel­ler voor uw char­mes zal val­len. U twij­felt tus­sen de par­tij van Jean-Pierre van Ros­sem en de zon­dags­mis. U stem­de vori­ge keer op de SP.A maar uw kleu­ren­con­su­len­te raadt u brui­ne tin­ten aan. U weet kort­om nog niet op wie u zon­dag eerst­ko­men­de uw stem zal uit­bren­gen. Dat is geen futiel probleem.

The quest for The White Lodge (3)

Voor de voor­stel­ling van The Step­ford Wives, een amu­san­te thril­ler van Frank Oz die nog maar eens de supe­ri­eu­re acteer­kwa­li­tei­ten van Nico­le Kid­man bewijst, zie ik een trai­ler van Fah­ren­heit 9–11, de nieu­we Michael Moore.

Levenskwaliteit

Filip Dewin­ter lag op zijn rug in het gras. Hij had een gras­spriet tus­sen de tan­den geklemd en genoot van de zon­ne­stra­len op zijn blan­ke huid.