Cog in the machine

Ik maakte een fil­mische ode aan de politici van deze wereld. Want dat ver­dienen ze. Met hun diplo­ma­tieke en pro­fes­si­onele talenten gaan zij dage­lijks aan de slag in par­le­menten en rege­rings­ge­bouwen. Onver­saagd en onver­moeibaar gaan zij in debat, om elkaar…