Alles is ongrijpbaar

Wach­ten op de wagen in de nacht. Dat is van Ray­mond, het valt uit hier uit de toon, maar voor­uit. Soms val­len din­gen uit de toon. Het leven is vol van wach­ten, boven­al ongrijpbaar.