Tagged: fietsen

Alles is ongrijpbaar

Wachten op de wagen in de nacht. Dat is van Raymond, het valt uit hier uit de toon, maar vooruit. Soms vallen dingen uit de toon. Het leven is vol van wachten, bovenal ongrijpbaar.

In het leven gegrepen (3)

In de ander­halve meter van ons huwelijk passen net twee fietsen naast elkaar. We bestijgen onze stalen rossen en karren van knooppunt naar knooppunt. Links en rechts zoeft een wereld voorbij die op zijn gat ligt. Een wereld ver­zonken in…

Uche uche

Ik telde auto’s en nu heb ik een plan

Het tellen was soms zenuw­slopend. Mijn ervaring met com­pu­ter­spel­letjes kwam goed van pas, want er waren veel momenten dat er meerdere voer­tuig­ca­te­go­rieën tege­lij­kertijd pas­seerden, en mijn duim moest behoorlijk mul­ti­tasken op mijn telefoon. Enkele voet­gangers moesten over voor­bij­rol­lende olie­vaten springen. Even meende ik in de verte Donkey Kong te ont­waren. “Ik reken wel op een high­score,” merkte de huismuze op nadat ze mij een half uur lang had zien klikken en kreunen.

Knooppunten

Knoop­punten

Ik schreef een reeks num­mertjes op mijn hand. 33, 73, 75, 76, 78, 90, 89, 88, 87, 73, 33. De knoop­punten van het op stapel staande fiets­tochtje. Het voordeel van die num­mertjes op mijn hand is twee­ërlei. Ten eerste moeten…

Gedichtendag

Gedich­tendag

Naar men zegt is het gedich­tendag Ik zou wel willen meedoen Maar ik zit met 4 Non Blondes in mijn kop En dat is ongeveer het­zelfde als Rustig een fiets­tochtje willen doen Met Astrid Bryan achterop

Mei 2012 (3)

2011

Dit jaar zullen Leslie Nielsen, Dennis Hopper, Claude Chabrol, Bob­bejaan Schoepen, Jan Wauters, Hans Van Mierlo, Nonkel Bob, J.D. Salinger, Sugar Lee Hooper, Solomon Burke, Gregory Isaacs, Theo Albrecht en Harry Mulisch twaalf maanden lang dansen op het graf van Michael Jackson om te ver­hin­deren dat hij er ooit weer uit komt.

Ik zal het vinden (003)

Ten zesde vind ik dat Jack nooit naar Nina had moeten luis­teren. Dan moest hij zich nu geen nieuw lief gaan zoeken.