Zondagochtend-bedenking (2)

Kno­pen door­hak­ken is een fun­da­men­teel onder­deel van de men­se­lij­ke conditie.