En ge wordt wakker

En ge zoekt u ne stiel
En ge zoekt nog ne stiel
Ge zoekt u in totaal twaalf stielen
En ge leest ergens een spreek­woord over twaalf stie­len en der­tien ongelukken
En ge denkt wat een flau­we zever
Ik heb zeker al hon­derd­der­tien onge­luk­ken gehad
En ge krijgt nog een ongeluk