Als ik twijfel, zult gij mij strelen

Gij zult naar de bakker gaan om een lang grijs gesneden, vier boter­koeken met rozijnen, een stok­brood, twee eclairkes, zes witte pistolees en evenveel sand­wichen. Gij zult afre­kenen met een briefke van vijftig ofschoon ge kleingeld genoeg hebt.