Volks­krant Magazine

Om de Dutch Design Week te vieren, schreef Volks­krant Magazine een wed­strijd uit. De opdracht klonk even een­voudig als inge­wikkeld: ontwerp een cover met als thema Dutch Design. Mijn inzen­dingen werden niet gese­lec­teerd, mis­schien omdat mijn tongval weinig aan Dutch…