Tagged: diversiteit

Lachen. Gieren. Brullen. Zucht.

De slimste man ter wereld (2)

Beste Erik, Hoe is het toch mogelijk, paljas? Ik schreef u vorig jaar al een brief vol met kletsen voor op uw blote kont, maar ge wilt het niet snappen. Uw oog­kleppen zitten zo goed dat ge ze niet meer uitkrijgt,…

Kijk daar, een cervela in de lucht.

De Slimste Man ter Wereld

Vindt ge het zelf om te lachen, Erik? Ge ver­dient kletsen op uw blote kont, man. 

Week van de diversiteit

Diver­siteit!

Het belang­rijkste kenmerk van de scheld­ka­bou­ter­ziekte – en dat ver­klaart meteen ook de evo­lutie van het taal­ge­bruik in de dorpen die wij onder­zochten – is een oncon­tro­leerbare drang om te schelden – vaak in totaal onver­staanbare bewor­mi­dormi propeloef.