Tagged: Delhaize

Velleke

Een kor­te maar opval­len­de gil ont­snap­te aan mijn stem­ban­den, waar­door de kas­sa­juf­fer waar­schijn­lijk dacht dat ik geen geld bij me had.

Japanners zijn stom

Ter­wijl een zes­tal fiet­sers de rava­ge met een boog­je pas­seer­den, zat er voor de man niets anders op dan zijn fiets aan de kant te zet­ten, en zijn geha­ven­de inko­pen bij elkaar te schrapen.

Ik zie u graag

Ik zie de gene­geer­de drang om lang uit te sla­pen in uw ogen als ge voorbijfietst.

Er over

Er heeft vori­ge week iemand tegen mij gezegd dat ik bor­sten heb om slag­room op te doen.