Tags: de-Pfaffs

Caravaggio's Narcissus

Stront

Jean-Marie is in zekere zin de heden­daagse ver­per­soon­lijking van Nar­cissus, die aan het eind van zijn leven helemaal weg­kwijnde omdat hij het niet aankon dat de regen­druppels die in het water vielen zijn prachtige spie­gel­beeld verneukten.

Fuck toch een eind off zeg

Ik zal het vinden (002)

Of het ook echt waterijs is, of gewoon radio­actief kryp­toniet, laat ik in het midden.

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een idolate levens­wijze ook nega­tieve gevolgen kan hebben, bewijzen de vele zoek­acties van fans die een oplossing zoeken voor licha­me­lijke onge­makken, opge­lopen na lang­durige bloot­stelling aan de avon­turen van vlaan­derens popu­lairste familie.

Tui­nieren

Net op dat moment kwam gelukkig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­leden nog voor die­renarts had gestudeerd.

P.I.S. (Pfaff In Space)

Vanuit het kleine ronde raampje van zijn capsule – de Aliplast Chal­lenger – keek Jean-Marie Pfaff neer op de aarde. Zijn zelf­ge­maakte raket had zonet onze damp­kring ver­laten en de kleine groene planeet werd kleiner en kleiner.

Spannend!

Het was wederom een bewogen dag bij de familie Pfaff. Debby en Nicolas hadden een hele namiddag op het adop­tie­bureau gezeten om een nieuw kindje te bestellen.